về LRMsafety

Công ty TNHH Golden Lama - LRMsafety

Công ty, dưới tên thương mại "LRMsafety" được thành lập vào năm 2547 bán vật liệu xây dựng. Đặc biệt là các sản phẩm thép

Sau đó trong 2552 năm tôi đã nhận ra tầm quan trọng của an ninh cho người lao động trong công ty. Trong khi công việc đã được tìm kiếm và phân phối các thiết bị an toàn chất lượng cao cho người lao động trong ngân sách. Chúng tôi đã được tin cậy bởi hàng ngàn các công ty hàng đầu kể từ 2552 trên.